sobota, 27 kwietnia 2013

Aloe Vera Forever


Medyczne trafności miąższu z aloesu zwykłego Aloe Vera umiane są od stuleci w bogatych rejonach świata. Wierzono , że Aloe vera uniemożliwia wybywaniu włosów, działa odmładzająco i pro-uzdrawiająco Aloe vera dotyczono jako specyfik rozwalniający i przeczyszczający Wszystkie znane od dawna prozdrowotne słuszności aloesu aloe vera. zaakceptowano w poszukiwaniach naukowych, m.im. amerykańskich przeprowadzanych w latach 30-tych. Wysoce sporzej w tym charakterze wykonali naukowcy sowieccy. Biostymulowany Aloe vera profesora Fiłatowa (tzw. Biostymina) odkrył globalne wykorzystanie w kurowaniu chorób,
wyjątkowo tych, w jakich przebiega stała pobudzanie centralnego systemu nerwowego, np. zapalenia korzonków nerwowych, wrzody, skurcze naczyń krwionośnych, nadciśnienie, zaburzenia snu itp.. Zdaniem Fiłatowa określnik charakterystycznego oddziaływania komponentów aloesu na system nie jest niemożliwe. Miarodajne jest jednak to, że miąższ aloesowy budzi siły życiowe i uwydatni skuteczność leczenia metodami klasycznymi.Dzięki zastosowaniu najnowszych technik analitycznych w latach 80- i 90-tych ub.wieku zrozumiano gruntownie skład chemiczny a zarówno poznano i określono ok. 200 biologicznie obrotne faktory. Ich uniwersalne prozdrowotne trafności poświadczone zostały w doświadczeniach klinicznych na zwierzętach a zarówno na ludziach.Cudaczność prozdrowotnego wpływania miąższu aloe vera polega na liczebności i wachlarz biologicznie aktywnych związków a także na frekwencje osobliwych biostymulatorów, jakie funkcjonują synergicznie z bioaktywnymi czynnikami istniejącymi także w miąższu aloe vera jak też w układzie człowieka.


na skórę, ustrój pokarmowy, kostny, moczowo-seksualny oraz odpornościowy. Tym samym, w medycynie prostej użytkowany był jako panaceum na wielorakie niedyspozycji. W urzędowej medycynie w XIX wieku