czwartek, 7 marca 2013

Jak działa mleczko pszczele forever

Fakt, że konsumowanie mleczka pszczelego czyni bezprecedensowym byt i postęp królowej, dodał się do przebiegu zaciekawienia się nim w latach 60. Stwierdzono, iż mleczko pszczele jest eliksirem młodości oraz imponującym specyfikiem na długie trwanie. W współczesnych czasach popyt mleczkiem pszczelim jest także widzialne, zrozumiano wartości i korzyści tej substancji. Wykazano, że odgrywa ono naturalną funkcję w lecznictwie.Nie ma wątpliwości, iż mleczko pszczele jest niepowtarzalnym suplementem diety. zawiera nadzwyczajne trafności. Trutnie i robotnice w okresie letnim żyją 4-6 tygodni, tudzież zimą w
najwyższym stopniu 5-6 miesięcy. W przypadku królowej umiarkowana rozciągłość życia wynosi 3-4 lata, a nieraz być może dożyć 5 lat.Królowa odróżnia się nadzwyczajnymi zdolnościami. W ciągu jednego dnia jest w stanie złożyć jajka o generalnej masie równej jej osobistej. Spośród każdych pszczół jedynie ona posiada organ rozrodczy. Królowa wylęga się po 16 dniach od złożenia jaj, natomiast robotnice i trutnie akuratnie po 21 i 24 dobach. Larwa robotnicy w ciągu pięciu dni, z czego trzy dni żywi się jedynie mleczkiem pszczelim, zwiększa swoją masę tysiąckrotnie. Dla porównania larwa królowej w ciągu pięciu dni zwiększa swoją masę więcej niż dwa tysiące razy. Ciężar własny zawdzięcza mleczku, które zużywa przez ten termin.W drugiej połowie XX wieku, za pośrednictwem użyciu procesu liofilizacji, udało się badaczom przeciągnąć działalność biologiczną mleczka pszczelego, co wpłynęło na dłuższy termin przechowywania i konsumowania.Mleczko pszczele jest wydzieliną gruczołów gardzielowych początkujących pszczół robotnic, która stanowi pożywienie gwoli larw. Gruczoł gardzielowy uaktywnia się po trzech dniach życia pszczół, tymczasem od 11 dnia zaczyna się degenerować i nie tworzy sporzej mleczka pszczelego.Mleczko pszczele jest barwy bladożółtej, mieści perłowy blask. Jest gęstości żelowej. Smak mleczka jest cierpko-kwaśny, ewentualnie też nieco przyjemny. Z upływem okresu staje się coraz gęstsze, jego odcień być może zajść zmianie, kiedy nie jest hermetycznie zamknięte.